Družstva

Založení družstva musí být osvědčeno notářským zápisem. O rozhodnutí o změně stanov družstva nebo o zrušení družstva musí být rovněž pořízen notářský zápis. V notářském zápisu o založení družstva notář osvědčuje podstatné skutečnosti z průběhu schůze družstva a sepisuje notářský zápis o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov družstva.

Notář ze zákona také osvědčuje průběh první schůze shromáždění společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek. V průběhu schůze se volí orgány společenství a schvalují se stanovy.

Co si přinést s sebou k založení družstva:

 • * údaje o budoucí firmě – názvu družstva
 • * údaje o budoucím sídlu družstva
 • * údaje o budoucím předmětu podnikání – doporučujeme předem konzultovat s živnostenským úřadem
 • * údaje o počtu členů představenstva nebo o předsedovi družstva a jejich nacionále
 • * údaje o výši zapisovaného základního kapitálu a výši členského vkladu
 • * seznam budoucích členů družstva
 • * návrh stanov budoucího družstva – máme k dispozici dokument, který upravíme pro vaše potřeby
 • * pozvánka na ustavující schůzi družstva – můžeme pomoci sestavit

Co si přinést s sebou ke změně družstva:

 • * výpis z obchodního rejstříku – vyhotoví notářka
 • * poslední znění zakladatelského dokumentu – stanov
 • * návrh požadovaných změn /nová firma, nové sídlo, údaje nových osob

(Převzato ze zdroje www.nkcr.cz)