Notářské úschovy

Budete-li kupovat nebo prodávat nemovitost, notář může kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do notářské úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady.

V evropských zemích s vyspělou právní kulturou si předání kupní ceny za nemovitosti nelze představit jinak, než prostřednictvím úschovy. Výhody využití notářské úschovy peněz jsou zřejmé - prodávající tak vylučuje riziko, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující si navíc může zajistit zaplacení daně z převodu nemovitostí, za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí. Notář je osobou k uložení peněz dostatečně důvěryhodnou, což je dáno jeho zákonnými a evidenčními povinnostmi kontrolovanými orgány notářské samosprávy a je také dostatečně pojištěn na případná rizika.

Sepsání kupní smlouvy a provedení úschovy peněz za účelem úhrady kupní ceny jsou úkony natolik související, že je vhodné, aby je prováděla jedna osoba – notář

Co si přinést s sebou

  • * smlouvu, ze které vyplývá závazek, který má být notářskou úschovou zajištěn nebo její návrh, notářka vám zajistí uschování kupní ceny na základě vaší smlouvy, nebo vám smlouvu také sepíše
  • * platné úřední průkazy účastníků – notářka je povinna provádět identifikaci účastníků úschovy dle zákona č. 253/2008 Sb., zákona proti praní špinavých peněz
  • * plná moc s úředně ověřeným podpisem - bude-li některý účastník zastoupen na základě plné moci, údaje potřebné k identifikaci zmocněnce /text plné moci je vhodné konzultovat s notářkou
  • * označení účtů u banky,na který mají být peníze vydány jejich bezhotovostním převodem z účtu notářské úschovy vydány (u všech účastníků). Peníze nelze z notářské úschovy vydat v hotovosti
  • * úroky - sdělení, které smluvní straně budou náležet úroky, které k penězům složeným do úschovy přirostou

(Převzato ze zdroje www.nkcr.cz)