Odměna notáře

Odměna notáře je regulována vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 196/2001 Sb. – notářský tarif (ke stažení níže). Notář není oprávněn měnit výši své odměny mimo dikci této vyhlášky. Výše a způsob určení této odměny za vykonanou notářskou činnost jsou určené pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty.

Ceny nejběžnějších úkonů notáře

ověření jednoho podpisu v kanceláři notářky70,- Kč
ověření kopie s originálem - jedna strana listiny30,- Kč
výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví)*100,- Kč
výpis z obchodního rejstříku*50,- Kč
výpis z evidence Rejstříku trestů*100,- Kč
výpis ze živnostenského rejstříku*50,- Kč
výpis z insolvenčního rejstříku*50,- Kč
výpis z bodového hodnocení Centrálního reg. řidičů*50,- Kč
autorizovaná konverze dokumentu - každá i započatá strana30,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Konkrétní odměnu dalších právních úkonů naleznete v notářském tarifu. Odkaz ke stažení.