Ověřování a osvědčování

V naší notářské kanceláři Vám ověříme pravost Vašeho podpisu (legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace). Zatímco při legalizaci je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a její platný průkaz totožnosti, listinu k ověření shody s originálem může předložit kdokoliv. Určité listiny jsou zákonem z možnosti ověření vyloučeny.

Pokud potřebujete předložit ověřenou listinu na území jiného státu, je třeba, aby ji podepsal notář nebo jeho stálý zástupce a aby byla opatřena vyšším stupněm ověření, které poskytne mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti České republiky, Na Děkance 3, 128 10 Praha 2.

Nelze ověřit kopie listin, jejichž jedinečnost nelze ověřeným opisem nahradit, např. občanský průkaz, vojenský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, směnku, šek, vkladní knížku, cenné papíry, geometrický plán, rys, technickou kresbu. Nelze též ověřit listinu, která obsahuje změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost nebo je poškozena.

(Převzato ze zdroje www.nkcr.cz)